Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 15-мартындагы ПЖ № 58 “Ишкердик субъекттеринин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин укук коргоо жана салык органдары тарабынан текшерүүдө аларды укуктук коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө” Жарлыгын Нарын районунда аткаруу боюнча.

Кыргыз  Республикасынын Президентинин 2016-жылдын  15-мартындагы ПЖ № 58 “Ишкердик субъекттеринин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин укук коргоо жана салык органдары тарабынан текшерүүдө аларды укуктук коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө”  Жарлыгынын жана Кыргыз  Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-июлундагы № 417 “Ишкердик субъекттерине жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына карата укук коргоо жана салык кызматы органдары тарабынан жүргүзүлүүчү текшерүүлөрдү каттоонун убактылуу эрежелерин бекитүү жөнүндөгү” Токтомунун негизинде 2017-жылдын 30-июнунда Нарын районудук мамлекеттик администрациясынын ишкердик субъектилеринин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын себепсиз текшерүүлөргө туш болуусун болтурбоо максатында жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча жеке ишкерлер менен талкулоо боюнча отурум өткөрүлдү.

 

 

 

 

 

Добавить комментарий