НАРЫН ТОКОЙ ЧАРБАСЫ КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

НАРЫН  ТОКОЙ  ЧАРБАСЫ

Туризм тармагын өнүктүрүү, энергетикалык орнотмолорду куруу, көлмөлөрдү пайдалануу максатында

 КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

Конкурска төмөндөгү жер аянттары коюлат:

  1. Нарын токой бөлүмүнө караштуу «Бурган Суу» участкасы 85-кварталынын 13 -28- бөлүкчөлөрүнөн 2,0 га токой жери.
  2. Нарын токой бөлүмүнө караштуу «Тоо-Жайлоо» участкасы 84-кварталынын 11 -12- бөлүкчөлөрүнөн 2,0 га токой жери.
  3. Нарын токой бөлүмүнө караштуу «Бугулу-Төр» участкасы 13-кварталынын 4- бөлүкчөсүнөн 2,0 га токой жери.
  4. Нарын токой бөлүмүнө караштуу «Сары-Күнгөй» участкасы 6-кварталынын 12-13-43-44- бөлүкчөлөрүнөн 2,0 га токой жери.

 

Конкурска катышуучулар «Мамлекеттик токой фондун пайдалануу жана тескөө тартибине» ылайык арыз менен бирге  төмөндөгү документтерди тапшырат (ковертке салынат):

1) жеке жактар үчүн:

— Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун көчүрмөсү;

— токойду пайдалануудагы тажрыйбасы жөнүндө маалымат;

— токойду пайдалануу программасы;

2) юридикалык жактар үчүн:

— уюмдун толук аталышын жана жайгашкан жерин көрсөтүү менен маалымкат (юридикалык дареги, телефону жана башка реквизиттери);

— юридикалык жактын катталгандыгы жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;

— уставдын жана уюштуруу келишиминин көчүрмөсү;

— салык төлөөчүнүн идентификациялык номеринин көчүрмөсү (бар болсо);

— соңку ай үчүн карыздын жоктугу жөнүндө мамлекеттик салык кызматынын жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун маалымкаты;

— токойду пайдалануудагы тажрыйбасы жөнүндө маалымат;

— токойду пайдалануу программасы.

Токойду пайдалануу программасы: аталышын, максаттарын жана милдеттерин; негизги аткаруучулардын тизмесин; ишке ашыруу мөөнөттөрүн жана этаптарын; инвестициялык жана башка сунуштарды; ишке ашыруудан күтүлгөн акыркы натыйжаларды камтууга тийиш.

Конкурска табыштамалар  Нарын шаары Мусурманкулов кочосу №2 дареги боюнча кабыл алынат. Табыштамаларды кабыл алуунун акыркы мооноту 2021-жылдын 25-августунда саат 14-00 чейин.

 

Конкурсту өткөрүү убактысы жана орду,  конкурска катышуучуларга кошумча маалымдалат.

Эскертүү: конкурстук табыштамалар толук эмес же талаптагыдай толтурулбаса мындай табыштамалар кабыл алуудан баш тартылышы мүмкүн.

 

Кошумча маалыматтар боюнча Нарын токой чарбасына Нарын шаары Мусурмакулов көчөсү №2  дарегине же  5 07 41 жана 5 60 63  телефондоруна байланышсаныздар болот.

Добавить комментарий