НАРЫН ТОКОЙ ЧАРБАСЫ Рекреация,чөп чабынды жана туризм тармагын өнүктүрүү багытында токой фондусунун жерлерин ижарага берүү жана пайдаланууга КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

Конкурска төмөндөгү участкалар  коюлат:

  1. Туризм боюнча:

Каратал токой бөлүмүнөн:

Лот №1. ” Оттук капчыгай” участкасынан  78-кварталынын  9-бөлүкчөсү;

Лот №2. ” Оттук капчыгай” участкасынан  83-кварталынын  1,2,3-бөлүкчөсү;

Лот №3. ”Оттук капчыгай” участкасынан  84-кварталынын  1,2-бөлүкчөсү;

Лот №4. ” Оттук капчыгай” участкасынан  85-кварталынын  20,21,23,26,28,40,41,44-бөлүкчөсү.

Лот №5. ” Оттук капчыгай” участкасынан  86-кварталынын  20-бөлүкчөсү.

Лот №6. ”Оттук капчыгай” участкасынан  80-кварталынын  23-бөлүкчөсү.

Лот №7  “ Долон капчыгай” участкасынан 2-кварталынын 8-бөлүкчөсү

Лот №8. ”Долон капчыгай” участкасынан  4-кварталынын  35-бөлүкчөсү.

Лот №9. ”Долон капчыгай” участкасынан  5-кварталынын  8-бөлүкчөсү.

Лот №10. ”Долон капчыгай” участкасынан  6-кварталынын  57-бөлүкчөсү.

Лот №11. ”Тешик” участкасынан  31-кварталынын 46,29-бөлүкчөсү.

Лот №12. ”Капчыгай (Кырк боз үй)” участкасынан  33-кварталынын  54-бөлүкчөсү.

Лот №.13. ”Сары-Бел” участкасынан  39-кварталынын  17-бөлүкчөсү.

Лот №14. ”Сары-Бел” участкасынан  43-кварталынын  1бөлүкчөсү.

Лот №15. “ Каратал” участкасынан  59-кварталынын 2 бөлүкчөсү.

Лот №16. “Долон капчыгай” участкасынан 18-кварталынан 48-бөлүкчөсү.

Лот №17 “ Каратал”  участкасынан 67-кварталынан 40-бөлүкчөсү.

Лот №18 “ Каратал”  участкасынан 69-кварталынан 3-бөлүкчөсү.

Лот №19 “ Каратал”  участкасынан 70-кварталынан 10-бөлүкчөсү.                                          Он-Арча токой бөлүмүнөн:

Лот №20. ”  Асанбай ” участкасынан  130-кварталынын  36-бөлүкчөсү.

Лот №21. ”Асанбай” участкасынан  132-кварталынын  3-бөлүкчөсү.

Лот №22. ”Асанбай” участкасынан  139-кварталынын  3-бөлүкчөсү.

Лот №23. ”Кыз-Мазар” участкасынан  140-кварталынын  17,19-бөлүкчөсү.

Лот №24. ”Ороо-Башы” участкасынан  150-кварталынын  7-бөлүкчөсү.

Лот №25. ”Ороо-Башы” участкасынан  151-кварталынын  1-бөлүкчөсү.

Нарын токой болуму:

Лот №26. ”Кайынды” участкасынан  87-кварталынын  17-бөлүкчөсү.

Куланак токой болуму:

       Лот №27. ” Жылуу-Суу” участкасынан  39-кварталынын  2-бөлүкчөсү.

Лот №28 “ Көңдөй” участкасынан  82-кварталынын 29- бөлүкчөсү.

 

 

  1. Чөп чабынды жер аянты боюнча:

Каратал токой бөлүмүнөн:

Лот №29. ” Кыргоо” участкасынан  52-кварталынын  15-бөлүкчөсү , 53-кварталдын           3,4- бөлүкчөсү;

Лот №30. ” Каратал ” участкасынан  54-кварталынын 21-бөлүкчөсү,57-кварталдын 8-бөлүкчөсү,58-кварталдын 4-бөлүкчөсү, 59-кварталдан 43-бөлүкчөсү,60-кварталдын 3-бөлүкчөсү;

 

Нарын  токой бөлүмүнөн:

Лот №31. ” Кара-Таш ” участкасынан  53-кварталынын  25-бөлүкчөсү;

Лот №32. ” Калмак-Ашуу  ” участкасынан  39-кварталынын  13-бөлүкчөсү;

Лот №33. ”Эки-Нарын” участкасынан  38-кварталынын  20,21,22,31-бөлүкчөсү;

Лот №34 “ Кеңештин токою”  участкасынан 81-кварталынан 14,15,9,11

Лот №35 “ Кайыңды”  участкасынан 86-кварталынан 84-бөлүкчөсү.

 

Лот №36“ Каратал”  участкасынан 67-кварталынан 3-бөлүкчөсү.

       

Куланак  токой бөлүмүнөн:

Лот №37. ” Көңдөй ” участкасынан  83-кварталынын-5,43,53,69,71-бөлүкчөсү;

Лот 38        “Көңдөй”  участкасынан  82-кварталынын  29 бөлүкчөсү.

 

Конкурска катышуучулар  «Мамлекетик токой фондусун жерлерин пайдалануу жана тескөө тартибине»  ылайык арыз менен бирге төмөндөгу документтерди тапшырат (конвертке салынат):

1.Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун көчөрмөсү

2.Токойду пайдануудагы тажырыйбасы жөнүндө  маалымат

3.Токойлорду пайдалануу жөнүндө  маалымат (проект)

4.Конкурска жеке  жана юридикалык жактар катыша алат

Конкурска катышуучулардын документи Нарын шаары Мусурманкулов көчөсү №2 дареги боюнча кабыл алынат. Документтерди кабыл алуунун мөөнөтү 2022-жылдын  22 май

саат 16-00 чейин, байланыш телефондору  5-07-41

Конкурсту өткөрүү убактысы жана орду, конкурска катышуучуларга кошумча маалымат берилет.

Эскертуу: Конкурска берүүлүчү   БИР ЛОТ туризм боюнча жер аянты 0,30 гектардан ашпайт. Конкурстук документтер толук эмес же талаптагыдай толтурулбаса кабыл алуудан баш тартылышы мумкун.

Добавить комментарий