НАРЫН ТОКОЙ ЧАРБАСЫ Туризм тармагын өнүктүрүү, энергетикалык орнотмолорду куруу максатында КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

НАРЫН  ТОКОЙ  ЧАРБАСЫ

Туризм тармагын өнүктүрүү, энергетикалык орнотмолорду куруу максатында

КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

Конкурска төмөндөгү жер аянттары коюлат:

 1. Нарын токой бөлүмүнөкараштуу «Эки-Чат» участкасы 90-кварталдын 25,22,18,15,7- бөлүкчөлөрү; 91-кварталдын 20,16,17,11- бөлүкчөлөрү; 98-кварталдын 16,19,11,8- бөлүкчөлөрү; 99-кварталдын 22,15,- бөлүкчөлөрү; 100-кварталдын 10,9- бөлүкчөлөрү; 101-кварталдын 7,8- бөлүкчөлөрүнөн жалпы 50,0 га токой жери.

 

 1. Нарын токой бөлүмүнөкараштуу «Кууганды-Тор» участкасы 14-кварталынын 27,28,2,35,26;  31-кварталдын — 37,46,17,11,7,6,5,4 бөлүкчөлөрүнөн жалпы 10,0 га токой жери.

Конкурска катышуучулар «Мамлекеттик токой фондун пайдалануу жана тескөө тартибине» ылайык арыз менен бирге  төмөндөгү документтерди тапшырат (ковертке салынат):

 

1) жеке жактар үчүн:

 • Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун көчүрмөсү;
 • токойду пайдалануудагы тажрыйбасы жөнүндөмаалымат;
 • токойду пайдалануу программасы;

 

2) юридикалык жактар үчүн:

 • уюмдун толук аталышын жана жайгашкан жерин көрсөтүүменен маалымкат (юридикалык дареги, телефону жана башка реквизиттери);
 • юридикалык жактын катталгандыгы жөнүндөкүбөлүктүн көчүрмөсү;
 • уставдын жана уюштуруу келишиминин көчүрмөсү;
 • салык төлөөчүнүнидентификациялык номеринин көчүрмөсү (бар болсо);
 • соңкуай үчүн карыздын жоктугу жөнүндө мамлекеттик салык кызматынын жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун маалымкаты;
 • токойду пайдалануудагы тажрыйбасы жөнүндөмаалымат;
 • токойду пайдалануу программасы.

Токойду пайдалануу программасы: аталышын, максаттарын жана милдеттерин; негизги аткаруучулардын тизмесин; ишке ашыруу мөөнөттөрүн жана этаптарын; инвестициялык жана башка сунуштарды; ишке ашыруудан күтүлгөн акыркы натыйжаларды камтууга тийиш.

Конкурска табыштамалар  Нарын шаары Мусурманкулов кочосу №2 дареги боюнча кабыл алынат. Табыштамаларды кабыл алуунун акыркы мооноту 2021-жылдын 19-октябрь саат 17-00 чейин.

 

Конкурсту өткөрүү убактысы жана орду,  конкурска катышуучуларга кошумча маалымдалат.

Эскертүү: конкурстук табыштамалар толук эмес же талаптагыдай толтурулбаса мындай табыштамалар кабыл алуудан баш тартылышы мүмкүн.

 

Кошумча маалыматтар боюнча Нарын токой чарбасына Нарын шаары Мусурмакулов көчөсү №2  дарегине же  5 07 41 жана 5 60 63  телефондоруна байланышсаныздар болот.

Обсуждение закрыто.