Рабочий план акима на 2019-год

“БЕКИТЕМИН”

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укукттуу өкүлү

__________________ А. Кайыпов

“_____”_______________2019-жыл

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  “Биримдик. Ишеним. Жаратмандык” программасында белгиленген максаттуу көрсөткүчтөрдү  жана негизги максаттарды ишке ашырууга карата

Нарын райондук  мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким С.Черикбаевдин 2019-жылга иш милдеттенмелери

 

2023-жылга чейинки программанын максаттуу маселелери жана көрсөткүчтөрү

 

Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын (ЖМА) деңгээлиндеги иш-аракеттер

 

ЖМА көрсөткүчтөрү Аткаруу мөөнөтү Жооптуу тарап
 

I. Экономика

 

Милдет 1.1. Ишкердикти өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу үчүн шарт түзүү

1.        Ички дүң өнүмдүн (ИДӨ) 4%дан  кем эмес туруктуу өсүшүн камсыздоо Социалдык-экономикалык өнүгүүгүн негизгки көрсөткүчтөрүн камсыз кылуу Солтон-Сары,Ат-Башы ГЭСинде өнөр-жай өндүрүшүнүн, элдин өнөр жай  ишмердүүлүгүн өсүү арымын камсыз кылуу аракетин көрүү

 

 

Январь-декабрь Ат-Башы ГЭС, Солтон-Сары кен казуу ишканасы айыл өкмөт башчылары
2.        Айыл-чарба өндүрүшүнүн жалпы көлөмүнүн өсүү арымын 102 пайызга жогорулатуу (мал чарбасы, талаачылык,)

 

январь декабрь Нарын райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы, айыл өкмөт башчылары
3.          Кызмат көрсөтүү, дүң соода тармагынын өсүш темпин камсыздоо Январь декабрь Айыл өкмөттөрү ЖИ ишкенредүүлхүк субьектилери менен бирге
4.        ЖМАнын ИДӨ түзүлүшүндөгү 50%дан кем эмес үлүшү ЧОБдорду көлөкөдөн чыгаруу боюнча чара көрүү.

 

Жан-Булак айыл аймагына сүт иштетүүчү цех, Чет-Нура айыл аймагына мал бордоочу кичи ишкана жана Эмгекчил айыл аймагына кушкана, жүн тери иштетүүчү ишканаларды ачууга көмөктөшүү, салыктык каттоого алдыруу Сентябрь-ноябрь НРМА, айыл өкмөт башчылары
5.        КРдин экономикасына тике инвестицияларды тартуу Райондун социалдык-эномикалык программасына инвестицияларды тартуу боюнча конкреттүү, ишке аша турган чараларды кошуу. Тике инвестициялардын көлөмүнүн өсүү арымын жогорулатуу аракетин көрүү Июнь-декабрь НРМА, айыл өкмөт башчылары
6.        Куланак ГЭС курууга  инвесторлорду табуу аракетин көрүү,  жер аянттарын  чечүү боюнча айыл өкмөттөрү, тиешлүү кызматтары  менен иш жүргүзүү  Январь-декабрь НРМА, Учкун, Жан-Булак, Эмгек-Талаа айыл өкмөөтөрү
7.        Ат-Башы ГЭСин реконструкциялоо жумуштарынын каржылоосун жана жумуштардын мөөнөтүндө жүргүзүлүшүнө көмөктөшүү Январь-декабрь НРМА,

Ат-Башы ГЭСи

8.        Кичи ГЭСтерди курууга карата мүмкүнүчлүктөрдү аныктоо, инвесторлорго сунуштоо Февраль- июнь НРМА , айыл өкмөттөрү менен бирдитке
9.        Негизги инфраструктурага кошула турган инвестициялык пакет/лот принцибин киргизүү (Өкмөттүн БИЖ  программасы, п. 4.3.3.10.) ЖМА, ЖӨБ органдарын, бизнес ассоциацияларын окутуу жана инвестициялык лотторду даярдоодо түздөн-түз колдоо көрсөтүү

 

 

 

 

 

 

Социалдык-экономикалык программанын алкагында ЖӨБ органдарын жана райондун деңгээлинде инвестициялык лотторду даярдоо боюнча иш алып баруу НРМА, айыл өкмөт башчылары
10.  
11.   Жаңы жумуш орундарынын санын көбөйтүү, кеминде 350 миң Район боюнча 10дон кем эмес ишкана ачуу Жаңы жумуш орундарынын санынын 70ке жеткирүү Апрель-ноябрь НРМА, айыл өкмөт башчылары
12.   Ачылган ишканалардын туркутуулуга карат иш алып баруу, мониторинг жүргүзүү Апрель-Ноябрь НРМА, айыл өкмөт башчылары
13.   Таяныч шаарларынын социалдык-экономикалык өсүү арымы жогору …

(БИЖпрограммасы, п.4.2.9.)

Шаарлардын социалдык-экономикалык өсүшүн көзөмөлдөө – «өсүү точкалары» Таяныч шаарларынын бири  болгон Нарын шаарынын экономикасына ички жана тышкы инвестициялардын ишке ашырууга көмөктөшүү. Июнь-сентябрь НРМА, айыл өкмөт башчылары, мекеме ишкана жетекчилери
14.   Аймактык жана жергиликтүү бийлик органдары бизнес коомдоштук менен бирге аймактагы айыл-чарбаны өнүктүрүү багытын аныкташат …(Өкмөттүн БИЖ программасы, п.5.1.3.) Райондордун программасына айыл-чарба өнүмдөрүн иштетүү боюнча маселелерди жана иш-аракеттердин аткарылышына киргизүү Мамлекеттик жана ЖӨБ органдары түзгөн айыл-чарба азыктарын иштетүү ишканаларынын санын көбөйтүү (кичи ишканаларды ачуу) Июнь НРМА, айыл өкмөт башчылары
15.   Эл аралык юмдардын колдоосу менен айыл чарба азыктарынөндүрүү, кайра иштетүү багытында ишмердүүлүк жүргүзүүгө карата  калкты окутууну уюштуруу аракетин көрүү Апрель-август НРМА, айыл өкмөттөрү
 

 

Милдет 1.2. Ишкерлерге ресурстарды колдонууга мүмкүнчүлүк берүү.

16. Өкмөт менен жергиликтүү бийлик ЧОБдорго жардам иретинде инфраструктураны жеңилдетилген режимде колдонууга мүмкүнчүлүк бериши керек.

(Өкмөттүк БИЖпрограммасы, п.4.4.6.)

ЖӨБ органдары тарабынан Ишкердикке ыңгайлаштыруу үчүн муниципалдык обьекттерди башкаруу жоболорун иштеп чыгуу жана бекитүү Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан муниципалдык обьекттерди башкаруу жоболорун иштеп чыгуу жана бекитүүгө көмөктөшүү июнь НРМА, айыл өкмөт башчылары
17. Ресурстарды жергиликтүү деңгээлде башкаруу жана ага ылайык кошумча жоопкерчилик ыйгарууну арттыруу.

(БИЖ программасы, п.3.16.)

Аймакты өнүктүрүү максаттарынын алкагында жергиликтүү маанидеги кендерди, жайыттарды, жерлерди, сугат сууларын башкаруу Мамлекеттик фондусунун карамагындагы жерлерди башкаруу боюнча аукциондорду өткөрүүнү көзөмөлдөө Март-апрель Нарын райондук агрардыкөнүктүрүү башкармалыгы, айыл өкмөт башчылары
18. Жер казынасын пайдалануу багытындагы ЖӨБ менен лицензиянттардын ортосундагы келишимдердин саны

 

 

Апрель- май НРМА, тиешлүү айыл өкмөт башчылары менен бирге
19. СПАлардын кызмат көрсөтүүүсүн жакшыртуу,( суу пайдалануучулар менен түзлгөн келишимдер) Апрель-май Нарын райондук агрардык өнүктүрүү башкармасы, СПА бирикмеси, УОС, айыл өкмөт башчылары
20. Электр кубатынын пайдалануудагы  техникалык жоготууларын азайтуу чараларын көрүү (ашыкча жүктөлгөн “ ТП алмаштыруу,  2 айылга1 км электр линиясын  койдуруу) Июнь-декабрь НРМА, Тянь-Шань РЭС, айыл өкмөт башчылары
21. Мүлктүн түрдүүлүгүн көбөйтүү аркылуу инвестициялык долбоорлорду децентрализациялоо;

(БИЖ программасы, п.4.3.3.2.)

 

Райондук фонддун ишин экономиканы өнүктүрүүгө багыттоо Райондук фонд тарабынан ишкердик демилгелерин колдоо үчүн  долбоорлордун  каржылоо чараларын көрүү Июль НРМА, райондук өнүктүрүү фонду
 

Милдет 1.3. Жергиликтүү бюджеттердин мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу

 

22.   Мамлекеттик бюджеттин ИДӨгө карата тартыштыгы, 5% жогору эмес Салык кодексиндеги Салыктардын белгилүү бир түрлөрүн жергиликтүү деңгээлде башкаруу мүмкүнчүлүгүн берүү жобосун ишке ашыруу Салык төгүмдөрүнүн көлөмүн жогорулатуу чараларын көрүү Июнь-декабрь Нарын райондук салык башкармалыгы, айыл өкмөт башчылары
23. ЖӨБ органдары жергиликтүү бюджетти жергиликтүү экономиканы өстүрүү жана кирешелерди натыйжалуу башкаруу аркылуу көбөйтүүгө реалдуу түрдө шыктанышат.

(Өкмөттүн БИЖпрограммасы, п.8.4.6.)

 

Жер казынасын пайдаланууга берүүнүн эсебинен   төлөнгөн салыктын негизинде жергиликтүү бюджетти өстүрүү Июнь-декабрь Нарын райондук салык башкармалыгы, айыл өкмөт башчылары
24. Салык алынуучу базаны өстүрүү аркылуу Мамлекеттик салык кызматы менен ЖӨБ органдарынын ортосундагы кызматташтыкты жакшыртуу Салыктык эмес төлөмдөрдүн эсебинен   1 пайызга бюджетти көбөйтүү Июнь-декабрь Нарын райондук салык башкармалыгы, айыл өкмөт башчылары
25. Салык жыйноо боюнча өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктарды  айыл өкмөттөрүнө өткөрүп берилишинин каржылоосун чечүү  аракетин көрүү, суштарды берүү Июнь-декабрь Нарын райондук салык башкармалыгы, айыл өкмөт башчылары
 

Милдет 1.4. Айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн инновациялык технологияларды колдонуу

.

26.   Айыл чарбанын жогорку сапаттагы урук-үрөн өстүрүүчү тармагы колдоого алынат … (Өкмөтүүн БИЖ программасы, п.5.1.7.) Үрөнчүлүк чарбага колдоо көрсөтүү  2018-жыл түзүлгөн үрөн фонддорун жайылтуу, туруктуу иштөөсүн камисыздоо чараларын көрүү Март- апрель Нарын райондук агрардык өнүктүрүү башкармасы,айыл өкмөт башчылары
27.   Пайдаланылбай калган сугат жерлеринин аянтын кыскартуу  Сугат түйүнүнүн бузулушунан пайдаланылбай калган жерлериди тактап,   калыбына келтирүүгө каржылоо тартууга айыл өкмөттөрүнө көмөктөшүү

 

Июнь Нарын райондук агрардык өнүктүрүү башкармасы,айыл өкмөт башчылары
28.   Фермерлерди кондицияга туура келген үрөн менен камсыз кылуу Үрөн чарабалардын ишмердүүлүгүн, сапатту үрөндөрдү өстүрүүн, берилген аянттарды наытйжалуу пайдалануусун көзөмөлдөө Май, октябрь Нарын райондук агрардык өнүктүрүү башкармасы,айыл өкмөт башчылары
29.   Асыл тукум малды өстүрүүчү    субьектилерге колдоо көрсөтүү Асыл тукум мал чарбачылыгын көбөйтүү жана асыл тукум мал чарба субьектисинин статусун алып берүү боюнча аракеттерди көрүү

 

Август-сентябрь Нарын райондук агрардык өнүктүрүү башкармасы,айыл өкмөт башчылары
 

II. Калктын жашоо деңгээли жана көрсөтүлгөн кызматтар

.

Милдет 2.1. Айылдык инфраструктураны өнүктүрүү

.

30.   Ар бир жарандын жашоо деңгээлин жакшыртып алышына өбөлгө түзгөндөй курулуш секторуна колдоо көрсөтүү (Өкмөттүн БИЖ программасы, п.5.4.1.) ЖӨБ органдары иштеп чыккан Социалдык-экономикалык өнүгүү программаларына жана жергиликтүү бюджеттерге Өнүгүүнүн генералдык планын кошуу Калк отурукташкан пункттар үчүн түзүлгөн генералдык пландардын саны Июнь-декабрь Нарын районунун шаар курулушу жана архитектура  боюнча башкармалыгы, айыл өкмөт башчылары
31. Жергиликтүү кеңеш бекиткен айыл аймагынын генералдык планы Июнь-декабрь Нарын районунун шаар курулушу жана архитектура  боюнча башкармалыгы,
32. Калктын коопсуздугун камсыздоо чараларын жүргүзүү  Айылдардын ичине түнкү жарык койдуруу,  жаңы конуштарга электр жарыгын жеткиртүү Апрель-октябрь Тянь-Шань ЭТ, айыл өкмөт башчылары
33. Жергиликтүү маанидеги жолдордун 60% асфальт төшөлүп, 5000 километр жаңы жол салынат. Ички жолдорду салуу жана оңдоо иштери боюнча муниципалдык органдардын ортосунда кызматташтыкты өнүктүрүү Асфальт төшөлгөн жергиликтүү

маанидеги жолдорду көбөйтүүгө аракеттерди  көрүү

 

 

 

 

Август-сентябрь №8,№ 41  жол тейлөө ишканалары, айыл өкмөт башчылары
34. Айылдардын ички жолдорун оңдоого жергиликтүү бюджеттен же демөөрчүлөрдөн каражат бөлдүрүү аракетин көрүү Июнь-октябрь НРМА, Айыл өкмөт башчылары
 

Милдет 2.2. Калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү

 

35. Калктын 80% күнү-түнү таза суу менен камсыздоо Социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасына калкты таза суу менен камсыз кылуу маселесиндеги ЖӨБ органдарынын ролун так көрсөтүү Таза суусу жок айылдарга таза суу системаларын куруу боюнча сунуштарды берүү жана иш аракеттерди көрүү Март- апрель НРМА, айыл өкмөт башчылары
36. Таза суу колдонуучулардын айылдык бирикмеси аткарган ишке көз салуу,   жоболордун аткарылышын көзөмөлдөө ИСКАКБ, айыл өкмөт, таза суу колдонуучулары  менен  түзүлгөн  келишимдин  саны Июнь- декабрь НРМА, айыл өкмөт башчылары
37.   Калк отурукташкан пункттарды 100% Интернет жана санариптик телеберүү менен камсыз кылуу

 

 

Аймакты Интернет менен камсыз кылууда тийиштүү мамлекеттик органдарга жана бизнес структураларына колдоо көрсөтүү Калк отурукташкан пункттарды интернет менен камсыз кылуу деңгээли Июнь- декабрь НРМА, айыл өкмөт башчылары
38.   Компьютерлер менен жеткиликтүү денгээлде   камсыз болгон мектептердин саны Май-сентябрь Нарын райондук билим берүү бөлүмү, айыл өкмөт башчылары
III. Социалдык чөйрө

 

 

Милдет 3.1. Социалдык өнүктүрүү жаатында мамлекеттик органдардын коммерциялык эмес сектор менен өнөктүгү

 

39. Дене тарбия жана спорт менен машыккан адамдардын санын көбөйтүү “Мамлекеттик социалдык буйрутма жөнүндө” мыйзамына ылайык маданият жана спортко тийиштүү жоболорду ишке ашыруу Маданият жана спорт чөйрөсүндөгү жергиликтүү бюджеттин эсебинен ишке ашырылган  социалдык буйрутма долбоорлорду ишке ашыруу

 

Туризм тармагын  өнүктүрүү максатында “Бугу эне” фестивалын өткөрүүгө  карата уюштуруу чараларын көрүү жана өткөрүү

 

Июнь-

 

 

 

 

 

 

Июнь -Июль

Маданият бөлүмү айыл өкмөт

 

 

 

Райондук маданият бөлүмү

Спорт инструктор айыл өкмөт башчылары

40. Облустун аймагында маданият жана спорт тармагындагы ийримдерди өнүктүрүү Спорттук жана чыгармачылык ийримдерге такай катышкан  жарандардын  санын көбөйтүү

 

 

Май-сентябрь Райондук маданият бөлүмү

Спорт инструктор айыл өкмөт башчылары

41.   Өмүрдүн орточо узундугун 1,2 жылга көбөйтүү

 

 

 

Ден соолукту чыңдоо боюнча профилактикалык иш-чараларды өткөрүү, анын ичинде калкты ден соолукту чыңдоо боюнча керектүү чара көрүүгө үйрөтүү жана сергек жашоого шыктандыруу. (Өкмөттүн БИЖ программасы, п.6.3.13.)

 

Көп кездешүүчү себептерден (жүрөк жана кан тамырынын оорулары) улам болгон өлүмдөрдү 50%га азайтуу

Айылдын саламаттыкты сактоо комитеттери, уюмдары, донор уюмдары менен бирге жергиликтүү калктын ден соолугун чыңдоо боюнча профилактикалык чараларды иштеп чыгуу

 

 

Райондун Социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасына жана ЖӨБ органдарынын иш-чараларына ден соолукту чыңдоо адистерин камсыздоону кошуу

 

 

Ичкиликтин сатылышын көзөмөлдөө үчүн ЖӨБ органдары тарабынан маалымат берүү иш-чараларын өткөрүү

Кургак учук менен ооруган адамдар боюнча анализ жүргүзүү, жергиликтүү бюджеттен акча каражат бөлдүрүү иш аракеттерди көрүү.

Кургак учук менен ооругандардын, жалпы калктын санына үлүшү,%

 

 

Июнь-декабрь Райондук үй бүлө дарыгерлер борбору, айыл өкмөт башчылары
42.   Саламаттыкты сактоо мекемелериндеги кызматкерлердин  калктын жеткиликтүүлүгүн  уюштуруу чараларын көрүү;( график менен  медициналык кароодон  өткөрүп тейлөө чараларын уюштуруу)

Камсыздандыруу полистери  боюнча дары дармектердин рецептерди жазуу 100 пайызга жеткирүү

  Май-ноябрь Райондук үй бүлө дарыгерлер борбору

Айыл өкмөт башчылары

43.   Сатуу күркөлөрүндө ичкиликтин  ачык сатылышын  кыскартуу,   элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, тематикалык окууларды өткөрүү,  ММК чагылдыруу  

 

 

Март-декабрь

Райондук ҮДБ,  Нарын СЭС,

айыл өкмөттөрү

44.   Балдардын 80% мектепке чейинки билим менен камсыздоо ЖӨБ органдары жана жеке сектор менен бирге мектепке чейинки билим берүү багытын өнүктүрүү

 

Мектепке чейинки билим берүү мекемелерине балдарды тартуу, Эмгек-Талаа, Алыш айылдарына курулуш башталган бала бакча бүткөрүү аракетин көрүү Июнь-декабрь Райондук билим берүү бөлүмү,

Айыл өкмөт башчылары

45. Мектепке чейинки билим берүү багытын ар түрдүү булактардан каржылоо: өнүгүү фонддору, гранттар, жергиликтүү бюджет, донордун каражаттары Жергиликтүү бюджеттен, демөөрчүлөр,  эл аралык уюмдар тарабынан материалдык техникалык базаларын чындоо

 

 

Ноябрь Райондук билим берүү бөлүмү

Айыл өкмөт башчылары

46. Мамлекеттик/муниципалдык мектепке чейинки билим берүү  мекемелериндеги тайпалардын санын көбөйтүү боюнча иш аракеттерин көрүү. Июнь-декабрь Райондук билим берүү бөлүмү

Айыл өкмөт башчылары

47.   Мектептерде билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, билим берүү процессинин натыйжасында келип чыккан аймактык ажырымды азайтуу

(Өкмөттүн БИЖ программасы, п.6.2.10.)

Райондун Социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасына жана ЖӨБ органдарынын иш тартибине мугалимдерди дайындоо маселесин кошуу Предметтик мугалимдерди толуктоо боюнча иш алып баруу Сентябрь Райондук билим берүү бөлүмү

 

48.   Окуучулардын билим сапатын жогорулатуу Кызыл аттестат менен  бүткөн бүтүрүүчүлөрдүн жалпы санына, тест менен билимин тастыктаган бүтүрүүчүнүн  денгээлин, жогорулатуу боюнча иш алып баруу Май Райондук билим берүү бөлүмү

 

 

Аким                                                                                                                                               С.Черикбаев

 

 

Ж.Ибраимакун уулу                  

 Жумаева Р.Р

Обсуждение закрыто.