Кыргыз Республикасынын антикоррупциялык саясатынын Мамлекеттик стратегиясы жана коррупцияга каршы туруу боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 2-февралы ПЖ № 26 Жарлыгы

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ ЖАРЛЫК 2012-жылдын 2-февралы ПЖ № 26 Кыргыз Республикасынын антикоррупциялык саясатынын Мамлекеттик стратегиясы жана коррупцияга каршы туруу боюнча чаралар жөнүндө Коррупцияны жоюу боюнча мамлекеттик бийликтин органдарын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын, жарандык коомду мобилизациялоо максатында жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 65-беренесине жана Кыргыз Республикасынын коргоо Кеңешинин 2012-жылдын 30-январындагы «Коомдогу…

Читать далее

Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 12-ноябры ПЖ № 215 Жарлыгы

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ ЖАРЛЫК 2013-жылдын 12-ноябры ПЖ № 215 Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар жөнүндө (КР Президентинин 2014-жылдын 13-июнундагы ПЖ № 120, 2014-жылдын 15-сентябрындагы ПЖ № 159, 2014-жылдын 12-декабрындагы ПЖ № 219, 2015- жылдын 18-мартындагы ПЖ № 39, 2016-жылдын 1-июнундагы ПЖ № 136 Жарлыктарынын редакцияларына…

Читать далее

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 15-мартындагы ПЖ № 58 “Ишкердик субъекттеринин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин укук коргоо жана салык органдары тарабынан текшерүүдө аларды укуктук коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө” Жарлыгын Нарын районунда аткаруу боюнча.

Кыргыз  Республикасынын Президентинин 2016-жылдын  15-мартындагы ПЖ № 58 “Ишкердик субъекттеринин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин укук коргоо жана салык органдары тарабынан текшерүүдө аларды укуктук коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө”  Жарлыгынын жана Кыргыз  Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-июлундагы № 417 “Ишкердик субъекттерине жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына карата укук…

Читать далее

Коррупция тобокел

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 мая 2016 года № 281 В соответствии со статьей 18 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» и в целях установления единого подхода к выявлению, оценке и управлению коррупционными рисками в государственных органах Кыргызской Республики: Утвердить Методическое руководство по выявлению, оценке и управлению…

Читать далее