Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 15-мартындагы ПЖ № 58 “Ишкердик субъекттеринин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин укук коргоо жана салык органдары тарабынан текшерүүдө аларды укуктук коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө” Жарлыгын Нарын районунда аткаруу боюнча.

Кыргыз  Республикасынын Президентинин 2016-жылдын  15-мартындагы ПЖ № 58 “Ишкердик субъекттеринин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин укук коргоо жана салык органдары тарабынан текшерүүдө аларды укуктук коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө”  Жарлыгынын жана Кыргыз  Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 27-июлундагы № 417 “Ишкердик субъекттерине жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына карата укук…

Читать далее