НАРЫН ТОКОЙ ЧАРБАСЫ Туризм тармагын өнүктүрүү, энергетикалык орнотмолорду куруу максатында КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

НАРЫН  ТОКОЙ  ЧАРБАСЫ Туризм тармагын өнүктүрүү, энергетикалык орнотмолорду куруу максатында КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ Конкурска төмөндөгү жер аянттары коюлат: Нарын токой бөлүмүнөкараштуу «Эки-Чат» участкасы 90-кварталдын 25,22,18,15,7- бөлүкчөлөрү; 91-кварталдын 20,16,17,11- бөлүкчөлөрү; 98-кварталдын 16,19,11,8- бөлүкчөлөрү; 99-кварталдын 22,15,- бөлүкчөлөрү; 100-кварталдын 10,9- бөлүкчөлөрү; 101-кварталдын 7,8- бөлүкчөлөрүнөн жалпы 50,0 га токой жери.   Нарын токой бөлүмүнөкараштуу «Кууганды-Тор» участкасы 14-кварталынын 27,28,2,35,26;  31-кварталдын — 37,46,17,11,7,6,5,4 бөлүкчөлөрүнөн жалпы 10,0 га…

Читать далее

НАРЫН ТОКОЙ ЧАРБАСЫ Туризм тармагын өнүктүрүү, энергетикалык орнотмолорду куруу, көлмөлөрдү пайдалануу максатында КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

НАРЫН  ТОКОЙ  ЧАРБАСЫ Туризм тармагын өнүктүрүү, энергетикалык орнотмолорду куруу, көлмөлөрдү пайдалануу максатында КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ Конкурска төмөндөгү жер аянттары коюлат: Нарын токой бөлүмүнө караштуу «Бурган Суу» участкасы 85-кварталынын 13 -28- бөлүкчөлөрүнөн 6,0 га токой жери.   Нарын токой бөлүмүнө караштуу «Тоо-Жайлоо» участкасы 84-кварталынын 11 -12- бөлүкчөлөрүнөн 7,23 га токой жери.  …

Читать далее